ເຈົ້າບໍ່ຢູ່ ( You Go...) l D.B.

12 views
  0
  0
 SHARE
 

Subscribe 0

TheTii

Published on Nov,18 2019

Lyrics :Now I’m so high ຄິດຮອດເຈົ້າຕອນເຈົ້າບໍ່ຢູ່ແນມເບີ່ງເຈົ້າຍ່າງໄປຢູ່ກັບເຂົາຂ້ອຍຈື່ງໄດ້ຮູ້ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໃສ່ໃຈບໍ່ເຄີຍຈະສົນເອົາແຕ່ເມົາກັບໝູ່ຈົນໃນວັນສຸດທ້າຍເຈົ້າທົນບໍ່ໄຫວ ເຈົ້າເລີຍໄປບໍ່ຢູ່ມີເລື່ອງໃດ

Show More

0 Comments

CANCEL