ແມ່ມົດໜູນາໄປຫຼິ້ນບຸນທາດຫຼວງ ປະຈໍາປີ 2019

15 views
  0
  0
 SHARE
 

Subscribe 0

CLASSICRIVER

Published on Nov,12 2019

ໃນວັນທີ 10 ພະຈິກ 2019 ແມ່ມົດໜູນາ ຕ້ອງການໄປຫລິ້ນບຸນທາດຫຼວງ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າລົດຕິດຫຼາຍ, ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຫາະໄປ. ເມື່ອໄປຮອດງານແລ້ວ ກໍຫລິ້ນຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ມ່ວນຊື່ນໃນແບບຂອງແມ່ມົດໜູນາ ^^

Show More

0 Comments

CANCEL