ພິທີສະຫຼຸບບັ້ນທົດລອງວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ບາດກ້າວທີ 3 ຢູ່ບ້ານສະພານໜອງເໜືອ

7 views
  0
  0
 SHARE
 

Subscribe 0

LaoPSTVOfficial

Published on Jul,26 2019

ສະຖານີ ໂທລະພາບ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ LAO PSTV 8/11/2018 ພິທີສະຫຼຸບບັ້ນທົດລອງວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ບາດກ້າວທີ 3 ຢູ່ບ້ານສະພານໜອງເໜືອ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂ່າວ ປກສ (Lao PSTV News) ອອກອາກາດ(ON

Show More

0 Comments

CANCEL
00:48
02:38
02:26
01:27
01:59
02:06
02:39
02:31
03:50
02:08