Nik_spd       
0 Followers
  + Follow
Nik_spd Category : Entertainment ສະບາຍດີ...​ຝາກກົດໄລ້ກົດແຊແລະຢ່າລືມກົດຕິດຕາມພ້ອມເດີ້...ຂໍຂອບໃຈ
Member Since : 24 July 2019

Uploads

 

Popular Uploads

 

NIK_SPD

Weathering with you

Nik_spd
12 view
4 months ago

ເພື່ອຄວາມບັນເທີງ...ໝາມັງສະວີລັດ

ວິທີເອົາອິນເຕີເນັດຈາກການແລກຄະແນນຂອງ Unitel..

Nik_spd
4 view
6 months ago

ຝາກກົດໄລ້ກົດຕິດຕາມແນ່ເດີ້

ກ້ອງລົດນິແລະແມ່ນເລີຍ

Nik_spd
8 view
6 months ago

ຝາກກົດໄລ້ກົດຕິດຕາມແນ່ເດີ້...​ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈອັບຄິບວີດີໂອຕໍ່ໆໄປ

ໝາຊື່ກັ້ງ

Nik_spd
5 view
6 months ago

ຝາກກົດໄລ້ກົດຕິດຕາມແນ່ເດີ້....​ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ອັບວີດີໂອຕໍ່ໆໄປ

Show More